Brain Power

Amaç

Kişisel gelişim çalışmalarına önem veren ve etkinliğini artırma hedefi taşıyan herkesin katılabileceği bu çalışma alanda birden fazla modül üzerine yapılacak bir farkındalık çalışmasıdır. Beyin haritaları, okuma stratejisi geliştirme, yaratıcılığı harekete geçirme ve hafıza güçlendirme bu modüller arasında yer almaktadır.

Bu program sonunda katılımcılar;

 • Yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerilerini artıracaklar,
 • Bilgiyi okuma ve anlama hızlarını artırmış olacaklar,
 • Düşüncelerini ve fikirlerini yapılandırma becerilerini artıracaklar,
 • Hatırlama kapasitelerini yükseltebileceklerdir.

İnsanlar, sahip oldukları tüm kaynakları tek bir noktaya odakladıklarında, komuta edecekleri kapasitenin büyüklüğünün farkında değildir. Hangi alanda, hangi düzeyde olursa olsun; kim ya da kimlerle olursa olsun gerçek başarı ve yüksek performans ancak yüksek bir motivasyon sonucu gerçekleşir.

İçerik
 • İnsan Olarak Toplam Potansiyelinin Farkında Olmak
 • Başarıda İnancın Ve Beynin Rolü Nedir?
 • Yüksek Performansa Nasıl Ulaşılır?
 • Öğrenci Açısından, İşadamı Açısından, Sporcu Açısından Zorluklarla Başa Çıkma Ve Stres Yönetimi
 • Zihinde Canlandırma
 • Miş Gibi Yapmak
 • Hayal Kurmak
 • Olumlu Konuşma
 • Olumlu Düşüncenin Başarıya Etkisi
 • Olumsuz Düşüncelerle Nasıl Başa Çıkılır?
 • Yüzde Yüz Odaklanma Nasıl Gerçekleşir?