Güçlü Bir İletişimci Olmanın Yolları

Amaç

Demokratik çağdaş ve başarılı bir toplumun temelinde bireysel davranışların yattığı bir gerçektir. Toplumsal sorunların demokratik çözümü için güç kullanarak çözümün zorla kabul ettirilmesi değil karşılıklı, iki yönlü iletişim ve anlaşma gereklidir. Bu seminerle bireylerin ya da kurum çalışanlarının iletişim becerilerini geliştirmeleri yoluyla kendisini ifade edebilme, başkalarını anlayabilme ve yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Çalışanların birbirleriyle ve müşterilerle yaptıkları zorunlu iletişim sürecinde daha başarılı bir performans elde etmeleri adına dikkat etmeleri gereken noktalar paylaşılmaktadır.

İçerik
 • İletişim nedir? Çeşitli iletişim tarzları
 • İletişim engelleri
 • Göz teması ve iletişimdeki rolü
 • Empatik iletişim kurma
 • Etkin dinleme
 • Beden dilinin önemi
 • İletişimsizlik sorunlarıyla baş etme
 • Neden iletişimlerimiz sağlıksız hale dönüşüyor?
 • Algıda Seçicilik
 • İyi iletişimin getirdikleri, kötü iletişimin götürdükleri
 • İletişimdeki etki gücünü artırma
 • Başkalarını daha iyi anlama ve anlaşılma
 • İletişim sorunlarıyla daha iyi baş çıkma