Kişilik Analizi ve Bireysel Yaşam Mentörlüğü

Bu çalışma diğerlerinden farklı olarak bireysel anlamda gerçekleştirilmektedir. Her yaş grubuna yönelik yapılabilen bu çalışma bireysel performansı doğru ve hedefe yönelik kullanma, kendini tanımlama, aile, ekip ve sosyal çevre ile iletişimi düzenleme noktasında etkili olmaktadır.

Amaç

  • Bireysel olarak kendimizi daha iyi tanımlama
  • Çevreyle iletişim kanallarını açma
  • Zihni, fizyolojiyi ve dış etmenleri stratejiler doğrultusunda çalıştırma
  • Yaşam kalitesini artırma

İçerik

  • Danışanın kişilik analizini (Enneagram)
  • Enneagram doğrultusunda bireysel SWOT analizi
  • Algoritmik yaşam haritası
  • Geçmişten getirilen tetik mekanizmalarını belirleyip değiştirme
  • Fobilerden kurtulma ve alışkanlıkları değiştirme

Çalışmanın temel frekansı olan ENNEAGRAM özetle:

İnsanları yüz hatlarıyla değerlendiren ve onları farklı şekilde kişilik kategorilerine koyan bir analiz sistemi; kişilik tiplerini inceleyen diğer teorilerden farklı olarak, statik değil dinamik bir sistemdir. Enneagram sembolü üzerindeki her bir nokta, belirli biçimlerde birbiri ile ilişki içerisindedir. Tiplerin sadece kişilik özelliklerini, eğilimlerini ve tercihlerini tanımlamakla kalmaz, davranışlarının altında yatan motivasyon kaynaklarını da açığa çıkarır. Bunun yanısıra, tiplerin stres ve güven hallerinde, duruma bağlı olarak değişebilen davranış şekillerine değinir.

Kişilik analizinin en büyük özelliğinin tamamen bireysellikten yola çıkmasıdır. Ne kadar kurumsal çalışırsanız çalışın, ne kadar büyük kurumlara eğitim verirseniz verin aslında olay tamamen bireysellikten geçer. Kurumsal ve toplumsal gelişimin başlangıç noktasıdır kişisel gelişim. Bu öğrenci koçluğu ve hedef belirlemesi ya da çiftler arasında iletişim sorunlarının giderilmesi ve birbirini daha iyi tanımlayabilme olabilir. Özellikle boşanmaların arttığı günümüzde çiftler bu ve benzerı danışmanlık hizmetleriyle daha kaliteli bir iletişim kurmanın asla göründüğü kadar zor olmadığını görüyorlar. Hepimizin iyi ya da kötü yönleri var. Kabul edebildiğimiz ölçüde defektlerimizden kurtulabiliriz.

“İletişim çatışmaları analizle son bulabilir”

Günümüzdeki kurumlarda ekip çalışması çok etkin. Ekip içerisinde ortaya çıkabilecek çatışmaları ortadan kaldırma adına kişileri birbirlerine tanımlama ve onlara daha etkin iletişim kanalları kurmak için programı kullanıyoruz. Personel değişimi ciddi bir zaman kaybı ve yüksek maliyetler getiriyor beraberinde, oysa ki gördüğümüz; sıkıntının genellikle ekip içi iletişim sorunu ve personeli doğru yerde konumlandıramamaktan geçiyor olması. Kurumsal anlamda yaptığımız personel seçimi ve etkin ekip kurma çalışması ile bu maliyetlerden kurtulmak mümkün.