Ekip Çalışması ve İş Yaşamında Sinerji

Amaç

Sinerji, son yıllarda gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde de sıkça kullanılan bir kavramdır.

Kelime anlamı işbirliği ya da görevdeşlik olan sinerji kavramının işletme kültürü ve literatüründe yer alışı büyük ölçüde değişen üretim ilişkileri ve ona bağlı olarak da gündeme giren farklı yönetim anlayışlarıyla ilgilidir.

İnsanlar arasındaki iletişimin sonuçları, matematiksel sonuçlardan farklıdır. Matematikte bir bütün parçaların toplamına eşittir. Oysa, insan etkileşimi eğer sinerjik ise, bütün parçaların toplamından “daha fazla”; asinerjik iseparçaların toplamından “daha az” olabilir.

Ülkelerin milli takımları en iyi sporcular seçilerek oluşturulur ancak genellikle oyuncuların bireysel potansiyellerinin toplamına denk düşmeyen sonuçlar alınır. İnsanlar, “Siz bir ekipsiniz” demekle, kendilerini bir ekip gibi hissetmezler. İyi ekip oluşturmanın bazı temel koşulları vardır. Bu koşullar sağlandığında ekibin sinerjisi yükselir ve verimliliği artar.

İçerik
  • Ekip çalışmasına yatkın kişilerin özellikleri
  • Heyecan veren ortak bir hedef
  • İşyerinde güven duygusu oluşturmak
  • Olumsuz duyguların kontrolü
  • Ekip çalışmasının zorlukları
  • İşyerinde çalışma ve çözümler
  • Sinerjiyi yakalamanın yöntemleri
  • Ekip olarak uyumlu çalışma
  • Kişinin becerilerinin geliştirilmesi